COD en Amvest ontwikkelen samen Hamerkop, Amsterdam Noord.

september 2021

COD is partner van Amvest geworden in de gebiedsontwikkeling Hamerkop in Amsterdam Noord. Hamerkop is een bedrijventerrein van circa 39.000 m², gelegen in Amsterdam Noord. Amvest is sinds 2015 eigenaar van het terrein. Met de komst van COD als mede-ontwikkelaar, worden de krachten gebundeld om het gebied te transformeren naar een woon-werkgebied. Hamerkop wordt getransformeerd tot een hoogstedelijk woon- werk gebied. De gebiedsontwikkeling sluit aan bij de ontwikkeling die reeds aan de gehele Noordelijke ij-oever wordt doorgemaakt. Met de toevoeging van een substantieel aantal woningen zal het gebied een belangrijke bijdrage leveren aan het woonprogramma van Amsterdam.

Op het terrein van Hamerkop zijn momenteel circa twaalf bedrijven gevestigd, waaronder de populaire horecalocaties Hangar en de Goudfazant. Met zijn ligging aan het IJ en diversiteit aan verschillende bedrijven is het gebied afgelopen decennia reeds uitgegroeid tot een populair gebied. Er is een unieke sfeer ontstaan die ook voor de toekomst waardevol wordt geacht. Bij de transformatie zal dan ook worden ingezet om voort te bouwen op de identiteit van het gebied en deze waar mogelijk te versterken. De bijzondere ligging van Hamerkop maakt dat hier een op termijn een uniek stuk stad gecreëerd zal worden.

Hamerkop is onderdeel van het Hamerkwartier, gelegen in Amsterdam Noord. Hamerkwartier is één van de door de gemeente aangewezen transformatiegebieden. Het gebied betreft een (voormalig) bedrijventerrein, nu voornamelijk in gebruik bij kleinschalige bedrijven. Het Hamerkwartier wordt getransformeerd tot circa 520.000m2 bvo wonen en 270.000m2 bvo aan bedrijven, horeca, kantoren, en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Deelgebied Hamerkop zal met de realisatie van de commerciële- en woonfuncties een belangrijk aandeel in de transformatie van het gehele hamerkwartier hebben.


WordPress Video Lightbox Plugin