COD/DUQER verkopen 816 huurwoningen en 20.000m2 kantoor in SPOT Amsterdam

juni 2019

COD/DUQER en Amvest Investment Management namens Aegon Nederland tekenen voor de aankoop van 816 huurwoningen en 20.000 m2 kantoor en voorzieningen in SPOT Amsterdam. Het betreft 108 sociale huurwoningen, 520 middeldure huurwoningen met een maximale huur tot € 1.000 per maand en 188 vrijesectorhuurwoningen. SPOT is een gebiedsontwikkeling van COD/DUQER en is gelegen in de nieuwste woon-werkwijk aan de Hogehilweg in Amsterdam Zuidoost.

 

Gemengde woon- werkbuurt voor middeninkomens
Uitgaande van een gemiddelde huishoudgrootte van 1,5 – 2 personen biedt Amvest in SPOT straks zo’n 1.200 tot 1.600 Amsterdammers een nieuw thuis.
Heleen Aarts, CEO van Amvest: “We zijn enorm blij dat we in SPOT zoveel woningen aan de Amsterdamse woningmarkt kunnen toevoegen die voor een hele grote groep mensen toegankelijk zijn, zeker voor mensen met een middeninkomen. Zo kunnen wij helpen ervoor te zorgen dat Amsterdam een dynamische, gemengde stad blijft, met ruimte voor iedereen.”
Enno Otten, directeur van COD: “Deze transactie bevestigt het solide vertrouwen vanuit de markt in de door ons opgezette grootschalige gebiedstransformatie. We hebben in een vroeg stadium de doelgroepen inzichtelijk gemaakt en in dialoog met de gemeente Amsterdam het masterplan opgezet. We zijn verheugd om nu te zien dat deze wijze van pionieren past bij de ambitie van Amvest om in gebieden te investeren.”

 

Mixed-use gebieden als nieuwe beleggingscategorie
Het is uniek dat de huurwoningen, kantoren en voorzieningen in één hand blijven. SPOT is dan ook de volgende stap van Amvest op het terrein van gebiedsbeleggen: investeren in verschillende vastgoedsectoren in één gebied. Amvest is ervan overtuigd dat het goed wonen is in gevarieerde wijken, waar ruimte is voor ontmoeting, beweging en ontspanning en waar belangrijke voorzieningen binnen handbereik zijn. Door de hele locatie te verwerven, kan Amvest zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten bij bewoners en gebruikers. Kwaliteit, kleinschaligheid en authenticiteit staan daarbij voorop. Er komt plek voor nieuwe werkconcepten, boetiekjes, creatieve werkruimten voor kleine ambachten, scholen en kleinschalige horeca. Verder zijn diverse deelvoorzieningen gepland, zoals deelscooters, -fietsen en -auto’s en collectieve ruimtes. Hoge woontorens en kleinere appartementengebouwen wisselen elkaar straks af aan intieme pleintjes en groene straten. Tegelijkertijd zal de kantorenstrook ook een werkplek blijven, waardoor een dynamisch, gemengd stedelijk gebied ontstaat.

 

Over SPOT
SPOT staat voor Superior Plan of Transformation. Nu wordt het landschap aan beide zijden van de Hogehilweg in Amsterdam Zuidoost nog gekenmerkt door kantoren. Deze werden in 2016 gekocht door COD en DUQER en worden de komende jaren door beide partijen in samenwerking met Amvest getransformeerd tot SPOT, een levendige, gemengde stadswijk. SPOT maakt als voorloper een belangrijk deel uit van de momenteel grootste gebiedstransformatie van Amsterdam, Amstel III.

WordPress Video Lightbox Plugin